امیر سعادت فر

فروشگاه اینترنتی میویلو

توضیحات

فروشگاه اینترنتی میویلو در اوایل تابستان 1398 با حمایت های همیار آکادمی - همیار وردپرس ، در مدت 5 ماه طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت 

فروشگاه میویلو با توجه به گسترش فضای اینترنت در کشور و توسعه خدمت الکترونیکی عهده دار ارسال میوه و سبزیجات به سراسر تهران بزرگ می باشد

1
افزایش درآمد با ساختن کسب و کاراینترنتی در بزرگترین مجموعه آموزش دیجیتال کشور
ورود به همیار آکادمی